BPS Nord – Nordland Bompengeselskap AS | Kundeservice | Bomstasjoner / Ferjer

Bomstasjoner/ferje

Bomstasjoner Nordland Bompengeselskap

Nordland Bompengeselskap består av 5 bomstasjoner på E6 Helgeland. Vennlig se oversikt over disse her.

 

Hvilke rabatter får jeg i andre anlegg?

Rabatt forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og avlest brikke.

Vi viser til AutoPASS-avtalens betingelser: 

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso, manglende betaling av avtalt forskuddsbeløp, negativ saldo etter forskuddsavtale eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

3.2 Lyssignal ved passering av bomstasjon vil informere kunden om brikken er avlest. Dette gjelder ikke i bomstasjoner som har fått fritak fra å vise lyssignal.

Vi tar forbehold om at de oppgitte rabattene kan endres. Oversikt over alle bompengeanleggene i Norge finnes på www.autopass.no og utenfor Norge på www.easygo.com.

 

AutoPASS Ferje

Med AutoPASS-brikke kan du betale på de ferjer som er med i AutoPASS Ferje-samarbeidet, og som har brikkeleser. Med brikke har du automatisk 10% rabatt ved passering på disse ferjene.

Du kan også tegne avtale med AutoPASS Ferje for å få høyere rabatt. Dersom det tegnes avtale med AutoPASS Ferje har firmakunder 40% rabatt og privatkunder har 50% rabatt. For å få rabatt på ferjene som ikke har brikkeleser, må man i tillegg bestille AutoPASS Ferje-kort.

Alle passeringer på ferjene i samarbeidet blir da belastet på avtalen hos AutoPASS Ferje, passeringer i bomstasjoner på veg faktureres som vanlig fra oss.

Du kan tegne avtale og lese mer om AutoPASS Ferje-samarbeidet på www.autopassferje.no

© BPS Nord – Nordland Bompengeselskap AS | Kontakt oss | Personvernerklæring