Arkiv

Nye AutoPASS-avtalevilkår fra 1.januar 2018

Fra 1.1.2018 trer en ny versjon av AutoPASS-avtalen i kraft. Det innebærer blant annet at bilens registreringsnummer og annen informasjon i avtalen må være korrekt. Kundene bes derfor sjekke egne avtaler.     

Den nye AutoPASS-avtalen vil gjelde for både nye og allerede inngåtte avtaler. Kunder som vil reservere seg mot de nye avtalebetingelsene kan si opp avtalen sin. Konsekvensen er at brikken blir ugyldig og kunden må betale fullpris ved passering i bompengeanlegg.

De nye betingelsene inkluderer bl.a.:

 • AutoPASS-brikke kan brukes som betaling for ferjebillett.
 • Rabatt kan bortfalle (avtalen sperres) hvis kunden ikke oppfyller sin del av avtalen.
 • Kunden får ansvar «som avtalepart» for bompasseringer. Det betyr at kunden er ansvarlig for å betale passeringsavgift selv om brikken ikke blir avlest, og inntil skifte av kjøretøy er meldt ifra til bompengeselskapet.
 • Mer detaljert bestemmelse om bompengeselskapets behandling av personopplysninger.
 • Avtalepartenes adgang til å si opp avtalen.

Sjekk AutoPASS-avtalen din ved å logge deg inn på Min side.

Vedlegg: nye betingelser som gjelder f.o.m.1.1.2018

Ny faktureringsrutine for de uten AutoPASS-avtale

Etter at du har passert en bomstasjon vil du motta faktura for bompenger.
Ved fakturering av passeringer foretatt fra og med 1. oktober, ilegges det ikke lenger tilleggsavgift ved manglende betaling av faktura.

Hvis du ikke betaler fakturaen innen fristen får du derimot et inkassovarsel med et purregebyr etter gjeldende satser.

Unnlater du å betale inkassovarselet innen fristen sendes fakturaen til inkasso. Inkassosalær og renter vil da påløpe.

Lansering av ny selvbetjeningsløsning er utsatt

Eksisterende løsning for tegning av avtale og innlogging Min Side beholdes frem til ny løsning er på plass.

Tidspunktet for ny lansering er ikke fastsatt, og vil bli informert på websiden når dette er klart.

Nytt vedtak om miljødifferensierte takster f.o.m 01.10.17

Hva konsekvenser får dette for E6 Helgeland og andre bomanlegg?
 • Dette får ingen konsekvenser for takstene på E6 Helgeland foreløpig.
 • Fjellinjen innfører som eneste anlegg miljødifferensierte takster fra 01.10.17:
  – Dersom du passerer i Fjellinjen (Oslo/Bærum) så vil du bli belastet takst ut i fra kjøretøyets egenskaper og når du kjører.
  – Oslo kommune planlegger også lavutslippssone for tunge biler fra november i år.
Hva er miljødifferensiering?
 • Vedtaket betyr en innføring av et nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte bompenger. Det vil si en klassedeling av kjøretøyet ut i fra om de er lette eller tunge, om de har nullutslipp, er Euro VI eller Pre-Euro VI, eller om kjøretøyet bruker diesel, bensin, gass eller etanol.
 • Det er miljøeffekten av utslippene fra drivstoffet som avgjør hvilken takst hver enkelt skal betale. 
 • I tillegg skal det innføres rushtidsavgift i perioder der trafikken og luftforurensningen er størst.
 • Bomtakster i byområder skal kunne tilpasses ved at takstene blir basert på kjøretøyets egenskaper og når de kjører. 
 • Samferdselsdepartementet kan lage forskrift om å endre takstene når det er fare for overskridelser av luftforurensning, og bestemme at inntekten kan bli brukt til tiltak for å få ned trafikken i gjelde perioden. Bruk av miljødifferensierte takster må vedtas av berørte kommuner og fylkeskommuner.

 

 

Innkrevingen på E6 på Helgeland sør startet 7. september

Torsdag 7. september 2017 ble bomstasjonene i prosjektet E6 Helgeland sør satt i drift. Hvis du har AutoPASS-brikke i bilen får du ti prosent rabatt på passeringene dine.

Slik tegner du AutoPASS-avtale
Nordland Bompengeselskap AS distribuerer ikke egne AutoPASS-brikker. Derfor må du tegne avtale med et selskap som gjør det, for eksempel Helgeland Veiutvikling AS. En avtale der sikrer deg også 20 prosent rabatt gjennom Toventunnelen og i de øvrige bomstasjonene på fv. 78.

Tegn avtale med Helgeland Veiutvikling her

Du bestemmer selv hvilket bompengeselskap du tegner avtale med. Oversikt over de andre bompengeselskapene i Norge finner du på www.autopass.no.

Brikken kommer tilsendt i posten. Avtalen er gyldig fra den dagen du inngår den.

Du trenger ikke inngå noen tilleggsavtale med Nordland Bompengeselskap for å få rabatt.

Har du allerede AutoPASS i bilen din?
I så fall trenger du ikke foreta deg noe. Dersom du har gyldig avtale og brikke fra et annet anlegg, får du rabatt også i bomstasjonene tilhørende prosjektet E6 Helgeland sør.

Takster E6 Helgeland sør

  Svenningvatn Kommunegrense Grane/Vefsn Forsmo
Lette kjøretøy 31,00 31,00 26,00
Tunge kjøretøy 93,00 93,00 78,00

Med AutoPASS-avtale får du ti prosent rabatt på disse takstene.

 

Trenger du mer informasjon?

Last ned AutoPASS-brosjyren, (PDF)  som gir deg ytterligere informasjon om bompengeinnkrevingen for E6 Helgeland sør.

Du kan også kontakte oss via vårt kontaktskjema.

Ny innkrevingsdato for E6 Helgeland sør er satt til 6. september

Bomstasjonene tilhørende prosjektet E6 Helgeland sør blir ikke satt i drift før i neste uke.

Årsaken er at ikke alt teknisk utstyr er ferdig installert og testet. Innkrevingen av bompenger starter etter planen onsdag 6. september.

 

 

 

 

Slik får du rabatt på E6 på Helgeland sør fra 6. september.

Onsdag 6. september 2017 blir bomstasjonene i prosjektet E6 Helgeland sør satt i drift. Hvis du har AutoPASS-brikke i bilen får du ti prosent rabatt på passeringene dine.

Slik tegner du AutoPASS-avtale
Nordland Bompengeselskap AS distribuerer ikke egne AutoPASS-brikker. Derfor må du tegne avtale med et selskap som gjør det, for eksempel Helgeland Veiutvikling AS. En avtale der sikrer deg også 20 prosent rabatt gjennom Toventunnelen og i de øvrige bomstasjonene på fv. 78.

Tegn avtale med Helgeland Veiutvikling her

Du bestemmer selv hvilket bompengeselskap du tegner avtale med. Oversikt over bompengeselskapene i Norge finner du på www.autopass.no.

Brikken kommer tilsendt i posten. Avtalen er gyldig fra den dagen du inngår den.

Du trenger ikke inngå noen tilleggsavtale med Nordland Bompengeselskap for å få rabatt.

Har du allerede AutoPASS i bilen din?
I så fall trenger du ikke foreta deg noe. Dersom du har gyldig avtale og brikke fra et annet anlegg, får du rabatt også i bomstasjonene tilhørende prosjektet E6 Helgeland sør.

Takster E6 Helgeland sør

  Svenningvatn Kommunegrense Grane/Vefsn Forsmo
Lette kjøretøy 31,00 31,00 26,00
Tunge kjøretøy 93,00 93,00 78,00

Med AutoPASS-avtale får du ti prosent rabatt på disse takstene.

 

Trenger du mer informasjon?

Last ned AutoPASS-brosjyren, (PDF)  som gir deg ytterligere informasjon om bompengeinnkrevingen for E6 Helgeland sør.

Du kan også kontakte oss via vårt kontaktskjema.

Det østerrikske selskapet ASFINAG ETS avvikler sin virksomhet

ASFINAG ETS har vært brikkeutsteder for EasoGo+-tjenestene siden de ble lansert i 2013, men de har bestemt seg for å avvikle sin internasjonale virksomhet fra og med 1. juli 2017.

EasyGo+-tjenestene vil fortsette som tidligere, og skandinaviske brukere med EasyGo+ fra BroBizz AS kan fortsatt bruke disse i Østerrike og Skandinavia. Brukere som nå har en avtale med ASFINAG ETS må imidlertid bytte ut sin nåværende avtale og brikke med en ny brikke fra BroBizz AS i Danmark. BroBizz AS er for tiden det eneste bomselskapet som tilbyr EasyGO+-brikker for tyngre kjøretøy og bobiler, som kan brukes i Østerrike samt Norge, Sverige og Danmark.

Internettbetalingen er avviklet

Ordningen med betaling av enkeltpasseringer på internett er avviklet.

Det er enklere løsning for deg som kunde å betale faktura for alle passeringer foretatt i en periode, enn å betale for én og én passering på internett.

Faktura for perioden sendes pr post til kjøretøyets eier, og det tilkommer ikke ekstra gebyr.

Utenlandske kjøretøy vil få faktura tilsendt fra EPC.

 

Pressemelding: Tunge personbiler med bombrikke får lettbil-takst fra 04.04.16

Den nye ordningen trer i kraft fra og med mandag 4. april 2016 og gjelder alle biler over 3500 kg som er registrert i kjøretøygruppe M1.

Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen.

For at biler over 3500 kg i gruppe M1 skal få samme takst som biler under 3500 kg, stilles det krav om elektronisk brikke med gyldig avtale. For å tegne avtale og skaffe seg brikke, se mer informasjon på www.autopass.no. Husk å velge «Lett kjøretøy – under 3.500kg» når du tegner avtale.

Norske biler med AutoPASS-brikke
Trafikanter med norskregistrerte biler, som allerede har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, trenger ikke å gjøre noe. AutoPASS-systemet endrer alle eksisterende avtaler, slik at biler over 3500 kg som tilhører kjøretøygruppe M1 automatisk får lettbil-takst når de passerer gjennom bomstasjoner fra og med 4. april i år.

Utenlandskregistrerte biler med AutoPASS-brikke
Trafikanter som har utenlandskregistrerte biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, og som allerede har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, må kontakte bompengeselskapet sitt for å få endret avtalen, slik at de får lettbil-takst. I tillegg må de fremlegge dokumentasjon på at bilen tilhører kjøretøygruppe M1.

Har andre typer EasyGo-brikker
Trafikanter med biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, som bruker andre typer EasyGobrikker enn AutoPASS, må ta kontakt med sin brikkeutsteder for å få endret avtalen, slik at de får lettbil-takst ved bompasseringer i Norge.
Oversikt over brikkeutstedere som tilbyr EasyGo- brikker godkjent i Norge, finnes på http://easygo.com/services/service-providers

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden!

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden! Du bruker en nettleser som ikke støttes av dette nettstedet. Dette betyr at noen funksjoner ikke fungerer som de skal. Bruk eller oppgrader / installer en av de følgende nettlesere for å dra full nytte av dette nettstedet.
- Takk!
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux