AutoPASS

autopass-street

AutoPASS er det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger. For å tegne en AutoPASS-avtale for E6 Helgeland må du ha avtale og brikke fra et annet selskap.
Hver gang du passerer i en bomstasjon med AutoPASS blir bomavgiften belastet avtalen din.

Les mer
see autopass FAQ

Avtale

autopass-avtale

Du må ha brikke fra et annet anlegg for å kunne tegne avtale for E6 Helgeland. Du kan tegne avtale med 10% rabatt, men dersom du passerer med brikke fra et annet anlegg, får du automatisk 10% rabatt.
Dersom du passerer uten avtale og brikke, betaler du full pris for din passering.

Les mer
see autopass FAQ

Bomstasjoner

autopass-gate

Bomstasjonene er merket med AutoPASS og symbolet

autopass-sign-icon

Bomstasjonene er automatiske og du skal ikke stoppe ved passering. Dersom du har avtale blir brikken lest ved passering. Dersom du passerer uten avtale blir det tatt bilde av bilskiltet foran og bak.

Les mer
see autopass FAQ

Drift

operations-office

E6 Helgeland driftes av BT Signaal på vegne av Nordland Bompengeselskap AS.

Les mer
see autopass FAQ