Bomstasjoner  
Full pris
Etterskuddsavtale
E6 Helgeland
E6 Skamdal 12,00 10,80 (-10%)
E6 Reinforshei 17,00 15,30 (-10%)
Bomstasjoner  
Full pris
Etterskuddsavtale
E6 Helgeland
E6 Skamdal 36,00 32,40 (-10%)
E6 Reinforshei 51,00 45,90 (-10%)