Bomstasjoner  
Full pris
AutoPASS-avtale
E6 Helgeland nord Oppstart 26.11.15
E6 Skamdal 12,00 10,80 (-10%)
E6 Reinforshei 17,00 15,30 (-10%)
E6 Helgeland sør Oppstart 01.09.17
E6 Svenningvatnet 31,00 27,90 (-10%)
E6 Kommunegrensen Grane - Vefsn 31,00 27,90 (-10%)
E6 Forsmo 26,00 23,40 (-10%)
Bomstasjoner  
Full pris
AutoPASS-avtale
E6 Helgeland nord Oppstart 26.11.15
E6 Skamdal 36,00 32,40 (-10%)
E6 Reinforshei 51,00 45,90 (-10%)
E6 Helgeland sør Oppstart 01.09.17
E6 Svenningvatnet 93,00 83,70 (-10%)
E6 Kommunegrensen Grane - Vefsn 93,00 83,70 (-10%)
E6 Forsmo 78,00 70,20 (-10%)