BPS Nord – E6 Helgeland AS | Kundeservice | Faktura

Faktura relaterte spørsmål og svar

Hvordan faktureres passeringer på E6 Helgeland?

Det er ikke egne avtaler for Nordland Bompengeselskap, men det kan tegnes avtale med et annet bomselskap for å få avtale som gir 20% rabatt ved passering av bomstasjonene på E6 Helgeland.

Dersom du ikke har egen avtale sendes det fullprisfaktura. Fullprisfaktura sendes pr. eFaktura, Digipost, EHF, e-postfaktura (dersom denne er registrert i våre systemer) eller print.

Dersom du har AutoPASS-avtale faktureres det ut i fra hvilken fakturakanal bompengeselskapet finner på hver enkelt AutoPASS-kunde.

Kan jeg få faktura på eFaktura/AvtaleGiro?

 

E6 Helgeland AS tilbyr dessverre ikke fakturering pr. AvtaleGiro pr. i dag.

Hva skjer om avtalen misligholdes og utestående avtalekrav sendes til inkasso?

Når utestående avtalekrav sendes til inkasso sperres avtalen og man oppnår ikke lenger fordeler som rabatt, fritak, timesregel eller månedstak ved passering.
Når melding om betalt inkassokrav mottas fra inkassoselskapet gjenåpnes avtalen automatisk og alle fordeler gjenopprettes.

Faktura for passeringer foretatt i periode avtale er sperret vil sendes til registrert bileier i Kjøretøyregisteret.

Jeg har blitt fakturert for en passering på et sted jeg aldri har vært. Hva kan ha skjedd?

Dersom du har mottatt en faktura for en passering et sted du ikke har vært, kan det være at registreringsnummeret har blitt avlest feil.

Dersom kjøretøyet ikke har AutoPASS-brikke eller denne ikke er blitt avlest, tar vi bilde av registreringsnummeret ved passering. Det kan en sjelden gang forekomme at systemet tolker tall eller bokstaver feil, med den følgen at man som bilist kan få faktura for passeringer man ikke har gjort.

Ser dette ut til å ha skjedd i ditt tilfelle, kan man kontakte oss via kontaktskjemaet.

Hva skjer dersom et kjøretøy passerer en bomstasjon på en bergingsbil?

Kjøretøy som blir fraktet gjennom bomringen på en bergingsbil, må huske å fjerne brikken fra kjøretøyet, slik at brikken ikke blir lest ved passering.

Dersom kjøretøyet passerer uten brikke, så blir det tatt bilde av passeringen, og bilde av kjøretøy som blir fraktet på bergingsbil blir slettet.

Dersom kjøretøy passerer med brikke, så blir det ikke tatt bilde av passeringen. Da er det heller ingen mulighet for å verifisere at dette kjøretøyet ikke passerte bomstasjonen på egne hjul.

Til info så vil et kjøretøy som blir tauet gjennom bomringen, måtte betale for passeringen.

Regelen er slik at et kjøretøy som passerer bomstasjonen med alle fire hjulene i bakken, må betale for passering.

© BPS Nord – E6 Helgeland AS | Kontakt oss | Personvernerklæring