BPS Nord – E6 Helgeland AS
06-08-2021

Behandlingstid og svartid på telefon

Som følge innføring av "AutoPASS Ferje" og stor pågang kan du oppleve noe lengere svartid på henvendelser enn normalt.

16-06-2021

Er din brikke plassert i korrekt kjøretøy?

Vær oppmerksom på at som avtaleinnehaver har man ansvar for at brikken er montert i kjøretøyet som er registrert i avtalen.

03-05-2021

Passeringsinformasjon vil være utilgjengelig fra 1.mai til og med 4.mai

Statens Vegvesen gjennomførte utskifting av sentrale løsninger for prising og identifisering av bompasseringer 01.05.2021.

30-04-2021

Fra 1.mai vil det skje endringer som kan påvirke deg som kunde

20-04-2021

Endring i fakturering av passeringer uten gyldig AutoPASS-avtale

Som en følge av bytte av datasystem vil BPS Nord endre fakturering for bompasseringer foretatt med kjøretøy uten gyldig AutoPASS-avtale (fullprispasseringer).

07-04-2021

Nye AutoPASS-avtalebetingelser fra 1/5-21

Dersom registrert informasjon i avtalen er korrekt er det ikke behov for å gjøre noe, avtalen vil da løpe videre.

16-12-2020

Endringer i det nordiske brikkesamarbeidet fra 01.01.2021

AutoPASS-brikker vil ikke være gyldig på Storebæltsbron i Danmark fra 01.01.2021.

21-08-2020

Oppstart av bompengeinnkreving E6 Helgeland Sør

Natt til tirsdag 15. september kl. 00:00 blir bomstasjonen Fusta, ny E6, i prosjektet E6 Helgeland Sør satt i drift.

12-03-2020

Mulig økt behandlingstid

Som forebyggende tiltak mot coronasmitte har driftsoperatør innført tiltak som gjør at bemanning i en periode fremover kan være redusert.

31-12-2019

Elbil

Rabatt for el-biler forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og montert AutoPASS-brikke. Uten avtale og brikke blir el-bil avkrevd passeringstakst i bomstasjoner.

31-12-2019

Elbil

Rabatt for el-biler forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og montert AutoPASS-brikke. Uten avtale og brikke blir el-bil avkrevd passeringstakst i bomstasjoner.

29-10-2019

Oppstart av bompengeinnkreving for Bolna E6 Helgeland nord

Lørdag 30. november 2019 kl. 00:00 blir bomstasjonen over E6 ved Bolna på Saltfjellet satt i drift. Bommen tilhører prosjektet E6 Helgeland nord.

29-10-2019

Oppstart av bompengeinnkreving for Bolna E6 Helgeland nord

Lørdag 30. november 2019 kl. 00:00 blir bomstasjonen over E6 ved Bolna på Saltfjellet satt i drift. Bommen tilhører prosjektet E6 Helgeland nord.

29-10-2019

Justering av bompengetakstene for E6 Helgeland nord

Gjennom håndtering av Prop. 102 S (2017-2018) har Stortinget sluttet seg til regjeringa sitt forslag om revidert finansieringsopplegg med forlenget innkreving 15 til 18 år i eksisterende bomstasjoner på Skamdal og Reinforshei og etablering av en tredje bomstasjon med tovegsinnkreving på Bolna med 15 års innkreving.

29-10-2019

Justering av bompengetakstene for E6 Helgeland nord

Gjennom håndtering av Prop. 102 S (2017-2018) har Stortinget sluttet seg til regjeringa sitt forslag om revidert finansieringsopplegg med forlenget innkreving 15 til 18 år i eksisterende bomstasjoner på Skamdal og Reinforshei og etablering av en tredje bomstasjon med tovegsinnkreving på Bolna med 15 års innkreving.

06-09-2019

Har du fått e-post fra AutoPASS?

AutoPASS har sendt ut en e-post til våre kunder om sletting av Min side-konto. Dette gjelder kun kontoer uten bombrikke. Om du har en AutoPASS-avtale, vil denne fungere som før og du kan logge inn på Min side med BankID som før.

25-06-2019

Ny design på faktura.

Vi har nå endret utseende på faktura

23-05-2019

Timesregel innføres for AutoPASS-kunder

På grunn av stenging av E6 ved Mjåvatnet i Vefsn til ca. medio juni 2019, innføres midlertidig timesregel mellom bomstasjonene Hjartåsen/Kulstad og Drevja på omkjøringsvegen Fv. 78. Ordningen gjelder passeringer f.o.m 22.05.2019 og forutsetter AutoPASS-avtale og brikke montert i kjøretøy. Det vil si at du betaler kun for første passering som registreres i AutoPASS-systemet når stasjonene passeres innen en time.

23-05-2019

Timesregel innføres for AutoPASS-kunder

På grunn av stenging av E6 ved Mjåvatnet i Vefsn til ca. medio juni 2019, innføres midlertidig timesregel mellom bomstasjonene Hjartåsen/Kulstad og Drevja på omkjøringsvegen Fv. 78. Ordningen gjelder passeringer f.o.m 22.05.2019 og forutsetter AutoPASS-avtale og brikke montert i kjøretøy. Det vil si at du betaler kun for første passering som registreres i AutoPASS-systemet når stasjonene passeres innen en time.

24-04-2019

Falske sms i omløp

Veldig mange får nå en sms som sier at du mangler å betale avgift for passering, dette er svindelforsøk. Vegamot AS sender ikke ut krav om passeringsavgift pr. SMS.

© BPS Nord – E6 Helgeland AS | Kontakt oss | Personvernerklæring