BPS Nord – E6 Helgeland AS

20-12-2018 NB! Nytt kontonummer.

Vi gjør oppmerksom på at kontonummer for betaling av fakturaer er endret. Nytt kontonummer er 9731 16 79264. Innbetalinger til feil kontonummer vil bli tilbakebetalt, og faktura anses da som ikke betalt. Betaling av flere fakturanummer kan ikke slås sammen.

  Tilbake
© BPS Nord – E6 Helgeland AS | Kontakt oss | Personvernerklæring