BPS Nord – E6 Helgeland AS

29-10-2019 Justering av bompengetakstene for E6 Helgeland nord

Gjennom håndtering av Prop. 102 S (2017-2018) har Stortinget sluttet seg til regjeringa sitt forslag om revidert finansieringsopplegg med forlenget innkreving 15 til 18 år i eksisterende bomstasjoner på Skamdal og Reinforshei og etablering av en tredje bomstasjon med tovegsinnkreving på Bolna med 15 års innkreving.

 


  Tilbake
© BPS Nord – E6 Helgeland AS | Kontakt oss | Personvernerklæring