BPS Nord – E6 Helgeland AS | Om prosjektet

Om prosjektet

E6 Helgeland består av tre delprosjekter

Hovedelementene i utbyggingspakken E6 Helgeland  

  • Utbyggingen inneholder bygging og utbedring for til sammen 6,5 mrd. kroner (kostnadsramme for 2017)
  • Strekningen er ca. 260 kilometer lang
  • Det skal bygges og utbedres ca. 143 kilometer veg
  • Etter utbedring vil E6 være kortet inn med 6,2 kilometer

 

Bompengeselskapet Nord AS har et samarbeid med Vegamot AS om kundebehandling og drift, og dette gjelder også E6 Helgeland. Bompengeselskap Nord AS eies av fylkeskommunene i Nordland, Troms of Finnmark.

© BPS Nord – E6 Helgeland AS | Kontakt oss | Personvernerklæring