BPS Nord – Nordland Bompengeselskap AS | Om prosjektet

Om prosjektet

E6 Helgeland består av tre delprosjekter

Hovedelementene i utbyggingspakken E6 Helgeland  

  • Utbyggingen inneholder bygging og utbedring for til sammen 6,5 mrd. kroner (kostnadsramme for 2017)
  • Strekningen er ca. 260 kilometer lang
  • Det skal bygges og utbedres ca. 143 kilometer veg
  • Etter utbedring vil E6 være kortet inn med 6,2 kilometer

 

E6 Helgeland driftes av Vegamot AS på vegne av Bompengeselskapet Nord AS. Bompengeselskapet Nord AS eies av fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark. 

© BPS Nord – Nordland Bompengeselskap AS | Kontakt oss | Personvernerklæring