BPS Nord – E6 Helgeland AS | Takster og rabatter

Takstgruppe 1


Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Etterskuddsavtale
E6 Helgeland nord.    
— E6 Skamdal 13,00 10,40 (-20%)
— E6 Reinforshei 18,00 14,40 (-20%)
— E6 Bolna 45,00 36,00 (-20%)
E6 Helgeland sør.    
— E6 Svenningvatnet 31,00 24,80 (-20%)
— E6 Kommunegrensen Grane - Vefsn 31,00 24,80 (-20%)
— Forsmo/Fusta, tidligere E6 26,00 20,80 (-20%)
— Forsmo/Fusta, ny E6 26,00 20,80 (-20%)

 

Takstgruppe 2


Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Etterskuddsavtale
E6 Helgeland nord.    
— E6 Skamdal 32,00 32,00
— E6 Reinforshei 45,00 45,00
— E6 Bolna 109,00 109,00
E6 Helgeland sør.    
— E6 Svenningvatnet 76,00 76,00
— E6 Kommunegrensen Grane - Vefsn 76,00 76,00
— Forsmo/Fusta, tidligere E6 63,00 63,00
— Forsmo/Fusta, ny E6 63,00 63,00

 

© BPS Nord – E6 Helgeland AS | Kontakt oss | Personvernerklæring